(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Odwierty geologiczne

Fabryka Geowip działa we Wronkach. Geowip to fabryka świadcząca usługi w sferze geologii i geotechniki.

Wykonuje wielorakie projekty mające związek z wierceniami zacząwszy od planów, do zredagowania elektronicznego spraw i zezwoleń. Odwierty geologiczne to znacząca działalność firmy.

Odwierty geologiczne.

Przedsiębiorstwo posiada najnowszy park narzędzi do wiercenia wierceń tak sposobem bez użycia wody jak i z użyciem wody. W sferę ich zleceń mieszczą się też badania laboratoryjne gruntów i wód. Firma ma różnorodne świadectwa i pozwolenia do uprawiania robót z obszaru geotechniki i geologii. Bezmiar przedsiębiorstw używało z robót Geowip i na ich stronie internetowej można przeczytać orzeczenia właścicieli zakładów, które sławią Geowip jako firmę rzetelną i godną zaufania. Oprócz prac geologicznych marka proponuje pompy do wody, ich szeroką ofertę i instalowanie i robienie otworów studziennych. W skład kompleksowej usługi wchodzi koncpet studni, uzbrojenie terenu, zbudowanie cembrowiny studni, pomiary wydajności studni, wykonanie zezwoleń urzędowych.