(123) 456-7890 [email protected]

Kto może skorzystać z rehabilitacji?

Rehabilitacja przedstawia zarys przysług dla osobistości dotkniętych inwalidztwem bądź kalectwem psychicznym.

W stosunku od dolegliwości, są przeróżne typy rehabilitacji, podkreślić możne, neuronalne, kardiologiczne, tyczące się całego ustroju, na formacjach stacjonarnych, a także w okolicznościach ambulatoryjnych. Jeżeli mamy ochotę skorzystać z rehabilitacji nieodpłatnej, wtenczas należy ukierunkować się do doktora rodzinnego, który wypełni oświadczenie do eksperta działającego w obrębie ustaleń z NFZ.

Czasem istnieją takie warunki, w których rehabilitacja jest wyłącznie realna w domu. Lecz nie powinno się niczego bać, gdyż większość rehabilitantów oferuje się z pomocą oraz bez trudu przyjeżdża do domostwa chorego. Najczęściej rewalidacja w mieszkaniu przeprowadzana bywa w przypadku niedomagań szkieletu osiowego oraz w momencie kiedy stopień dolegliwości jest na tyle wysoki, iż klient samodzielnie w żaden sposób nie może dostać się do oddziału ozdrawiania, albo kliniki.

Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane są w lokalu równocześnie w okolicznościach stałych jak a także ambulatoryjnych. Spośród zabiegów uzdrawiających wspierających w leczeniu krzyża wyróżnia się, innowacyjną kinezyterapię, różnorodny masaż, nowatorskie elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, hydroterapię a także oryginalną balneoterapię.